Zobraz program na: máj 2018 jún 2018
Vyberte kraj/mesto:
Sála činohry (Nová budova SND), Bratislava (štvrtok, 2.3. 19:00):

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

Popis:
Palárikove svetlé veselohry, nepochybne oveľa viac ako jeho knižné a zabudnuté romantizujúce historické drámy, oprávnene neschádzajú zo slovenských javísk poháňané smiechovou silou publika. V čase, keď klasik žil a tvoril, sme ešte profesionálne slovenské divadlo nemali, zato sme už mali komédie ako túto, ktoré sa s optimistickým jasom hlásili k osvieteneckým možnostiam aj ambíciám divadla ako morálnej i zábavnej inštitúcie. Palárik v tom rozpor nevidel, jeho viera v divadlo je nákazlivá, poučená žánrom svetovej komédie, a pritom nastoľuje národné témy, myšlienku tolerancie a znášanlivosti národnostnej, triednej, ale aj mužsko-ženskej, rodovej. Nehanbí sa za svoj idealizmus, naivná idyla je u neho čírou radosťou.

Palárik propaguje ideály prirodzenosti v protiklade k štylizovanej, smiešnej vyumelkovanosti. Skostnatenosť, nadutosť a stereotypy sú smiešne, ale zmena je možná, ak podľahneme čaru vývoja, harmónie a ústretovej komunikácie. Zmierenie nie je iba podaním si rúk znepriatelených strán, ale aj poznaním, zmierením sa s našimi vlastnými predsudkami. Tak sa určite pohneme skôr a lepším smerom, ako keď budeme bedákať, konštruovať konšpiračné teórie, obviňovať a útočiť. Dobrodružstvom nie je iba dnes tak aktuálne, pikantné skrývanie vlastnej identity pri hrách lásky, ale aj pripustenie možnosti, že všetko sa môže po mnohých trapasoch, trápnostiach a trápeniach napokon dobre skončiť. Nie iba v komédii, ale aj v živote, v ktorom to, že sme individuálne aj kolektívne iní, môže byť príťažlivou šancou. Na dobrodružné zmierenie, čiže na zdravie! Egészégedre!
Réžia: Juraj Nvota
Herci: Petra Vajdová (Grófka Elisa Hrabovská), Marián Geišberg (Orieška, školský učiteľ), Dominika Kavaschová (Miluša, jeho dcéra), František Kovár (Barón Kostrovický), Milan Ondrík (Ľudovít, jeho syn), Daniel Heriban (Rohoň, zememerač), Jana Oľhová (Capková, grófkina komorná), Vladimír Obšil (Suchay, grófkin úradník)
Scéna: Tomáš Rusín
Dramaturgia: Darina Abrahámová, Miriam Kičiňová

Späť k programu divadiel

Odporúčame