Zobraz program na: máj 2018 jún 2018
Vyberte kraj/mesto:
Štátne divadlo - Historická budova, Košice (nedeľa, 19.3. 16:00):

Gioacchino Rossini: Popoluška

Popis:
Popoluška talianskeho skladateľa G. Rossiniho je projektom dvoch profesionálnych košických divadelných inštitúcií opery Štátneho divadla Košice a Bábkového divadla. Po hudobnej stránke sa jedná o majstrovské dielo, ktorého kvality preveril čas i diváci a príbeh zaznávanej siroty s dobrým srdcom je všeobecne známy aj zo slovenských reálií nakoniec vlastnú rozprávkovú verziu poznáme aj z Dobšinského zbierky Prostonárodných slovenských povestí. Napriek tomu, že príbeh o Popoluške je notoricky známy z televíznych a filmových spracovaní, predsa len je operná verzia trochu odlišná. Vyznačuje sa nielen originálnym motivickým spracovaním, ale predovšetkým vynikajúcim hudobným pretlmočením a humorom, ktorý je podporený netradičným spojením dvoch diametrálne odlišných divadelných žánrov opery a bábkového divadla.

Tieto dva zdanlivo nezlučiteľné svety sú osobitým spojením tradičného sveta bábkohercov v polohe herecky-animátorskej a čarovného sveta opery reprezentovaného speváckymi výkonmi sólistov všetko v sprievode živého orchestra. Snaha inscenátorov spočíva vo vytvorení pútavej, nekaždodennej a vskutku originálnej inscenácie, ktorá je určená a blízka predovšetkým detskému divákovi. Táto rozprávka prekročí bežné prevádzkové kritériá oboch divadelných inštitúcií, hravou a jednoduchou edukatívnou formou poodhalí zložité zákutia opery to všetko v jeden večer a na jednom javisku.
Réžia: Pavel Uher

Späť k programu divadiel

Odporúčame