Zobraz program na: jún 2018 júl 2018
Vyberte kraj/mesto:
Bábkové divadlo Na rázcestí, Banská Bystrica (streda, 8.3. 19:00):

Elena Maróthy-Šoltésová, Božena Slančíková-Timrava: Variácie lásky

Popis:
Dramatizácia dvoch literárnych diel v jednej inscenácii: Božena Slančíková-Timrava Za koho ísť?, Elena Maróthy-Šoltésová Moje deti. Inscenácia pokračuje v banskobystrickom hľadí obrazov a osudov žien a skúma rôzne ženské roly, ktoré sú im dané, bez ohľadu na storočie, v ktorom žijú.

Poviedka Za koho ísť (1893) je Timraviným prozaickým debutom. Hovorí o stavoch a pocitoch mladej nevydatej ženy, ktorá práve rozhoduje o smere svojho milostného života. No Timrava realitu opäť nevykresľuje sentimentálne, naopak jej pohľad na ženu je ironický, až mierne karikujúci. Otázky ako žiť nežiť bez lásky? Do koho sa zamilovať? Ako ostať sama sebou? Ako si vybrať?, v tomto diele rezonujú najsilnejšie.

Moje deti (1923-1924), dielo preložené do viacerých jazykov. Nie je iba prienikom do duše detí, výrazne sa v ňom prejavujú autorkin demokratizmus a dar pokory a tolerancie voči životu/Bohu v kombinácii s odvahou hovoriť otvorene o ženskom údele. Dielo zobrazuje individualitu vydatej matky dvoch detí, jej pochybnosti ohľadom výchovy a noriem správania vo vzťahu matka - dieťa, ako aj strachy a radosti obyčajnej mamy.

Späť k programu divadiel

Odporúčame