Zobraz program na: jún 2018 júl 2018
Vyberte kraj/mesto:
Bábkové divadlo Na rázcestí, Banská Bystrica (streda, 12.4. 19:00):

Náukobeh Slovenčini

Popis:
Pri príležitosťi 200. víročja naroďeňja Ludevíta Štúra a 195. víročja vzňiku Maríni od Andreja Sládkoviča sme sa vidali na cestu objavovaňja nášho rodnjeho jazika.
Prečo? Pretože jazik je potrební nato, abi sme vijadrili naše mišljenki a vňímaňja celjeho sveta. Slová,myšlienky, jazik a slovo dokážu vilječiť aj ublížiť. Jazik, slovo, Slovenčinu vňímame ako jednjeho velkjeho strašjaka ... to chceme porušiť, to chceme zrušiť.

Späť k programu divadiel

Odporúčame